Bilim Kurulu

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Engin DELİGÖZ, Rektör Yardımcısı

Prof.Dr. Fatih DUMAN, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Mehtap TEKŞEN,Aksaray Üniversitesi

Prof. Dr. Yavuz Selim ÇAKMAK, Aksaray Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ARDIÇ, Aksaray Üniversitesi

Doç.Dr. Lalehan AKYÜZ, Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Çalık Veli KOÇAK, Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Güler Duru AŞİRET, Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Onur Can TÜRKER, Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Sefa BİLGİLİOĞLU, Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Talat BARAN, Aksaray Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Ebru BAYRAK, Selçuk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Aysun YÜCETEPE, Aksaray Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Emel ÇAKMAK, Aksaray Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ŞAHMURAT, Aksaray Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe KARADUMAN, Aksaray Üniversitesi

Dr.Öğretim Üyesi Can ERENSON, Aksaray Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Halil İbrahim KAHVE, Aksaray Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr.Yakup BÖLÜKBAŞ, Aksaray Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Mustafa Şahin DOĞAN, Aksaray Üniversitesi