Başvuru ve Katılım Koşulları

- Proje Pazarı başvurusu öğrenci, akademisyen, araştırmacı, mezun, girişimci veya bir sanayi kuruluşu temsilcisi tarafından yapılabilmektedir.

- Başvurunun 30 Kasım 2022'ye kadar Başvuru Kılavuzuna uygun olarak sistem üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

- Bir kişi, takım veya kurumun proje önerilerinde başvuru sınırı yoktur.

- Proje ekibinden en az bir kişinin etkinlik sırasında proje başında değerlendirme için hazır bulunması gerekmektedir.

- Katılımcılara etkinlik sonunda katılım belgesi verilecektir.

- Proje Pazarına başvuru yapacak tüm proje önerileri Türkçe olarak yapılacaktır.

- Katılımcılar, etkinliğe başvurduklarında projenin kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

- Aksaray Üniversitesi Proje Pazarı etkinliğinde yer alan tüm proje önerilerini yayımlamak, arşivlemek ve yurt içi ve yurt dışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır. Projelerin patent, uygulama ve geliştirme hakları proje sahibinde olacaktır.

- Proje pazarı etkinliğinde birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon ödülleri verilecektir.

 

*** Prototip geliştirme aşamasında olan veya geliştirilmiş olan projelere öncelik tanınacaktır.

*** Etkinliğimize katılacak olan katılımcılarımızdan poster başına bir kişiye bir gecelik 100TL'ye kadar konaklama desteği ile yine bir kişinin otobüs yol ücreti tarafımızdan karşılanacaktır. Konaklama konusunda yer ayarlaması ise katılımcılar tarafından yapılacaktır. Kayıt sırasında fatura ve otobüs biletlerinin tutanak karşılığında teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ödeme yapılması mümkün olamayacaktır.

*** Proje başvuru formu ve taahhütname olmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

*** Başvurulan projeye ait poster ve materyaller proje sahibi tarafından temin edilecektir.